16:19:18 ორშაბათი, 26 იანვარი 2015
architect.tbilisi.gov.ge
ტექნიკური პრობლემების ცხელი ხაზი 2378346 (დარეკეთ სამუშაო დღეს 10:00 დან 19:00 საათამდე)
 • ​ქ. თბილისში, პუშკინის ქუჩაზე, ორმხრივი სატრანსპორტო მოძრაობის აღდგენის კონცეფციაზე წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების განხილვის შედეგად, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, გამოვლინდა სამი გამარჯვებული და ადგილები გადანაწილდა შემდეგი სახით:
  I ადგილი - შპს „საქგზამეცნიერების“ საკონკურსო წინადადება;
  II ადგილი - გიორგი ბათიაშვილისა და ნიკოლოზ მაღალაშვილის საკონკურსო წინადადება;
  III ადგილი - შპს „საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი ტრანსპოექტისა“ და შპს „დადუნა დიზაინის“ საკონკურსო წინადადება.

  2014-12-23
 • დასრულდა საკონკურსო წინადადებების მოწოდების ვადა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ  არქიტექტურის სამსახურის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში  – პუშკინის ქუჩაზე  ორმხრივი სატრანსპორტო მოძრაობის აღდგენის კონცეფციის შექმნასთან დაკავშირებით.

  სხვადასხვა საჯარო თუ იურიდიული პირების მიერ წარმოდგენილი იქნა 17 საკონკურსო წინადადება.  მათ შორის 11  საკონკურსო პირობების შესაბამისად სრულყოფილი საპროექტო წინადადება,  საჯარო განხილვისთვის წარდგენილია ქალაქ თბილისის საკრებულოში.

  გამარჯვებული პროექტი განხორციელდება და ამასთანავე ავტორს გადაეცემა  –7000 ლარი. მეორე საპრიზო ადგილის მფლობელი მიიღებს -  2000 ლარს, ხოლო მესამე– 1000 ლარს.

  საკონკურსო განაცხადი, თანდართული დოკუმენტაციით, განთავსდა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე  www.procurement.gov.ge ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ვებ–გვერდზე  www.new.tbilisi.gov.ge  და საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის www.archunion.ge  ვებ-გვერდებზე.

  2014-12-12
 • ქალაქ თბილისის მერიისა და სსიპ „თბილისის არქიტექტურის სამსახურის“ ინიციატივით, დღეს სასტუმრო „ქორთიარდ მარიოტში“ გაიმართა კონფერენცია თემაზე - „ურბანული განვითარების თანამედროვე გამოწვევები ქალაქ თბილისში“

  კონფერენცია გახსნა თბილისის მერმა ბატონმა დავით ნარმანიამ. მოწვეულები იყვნენ ბიზნეს კომპანიების, დეველოპერების, არქიტექტორების, მერიის სხვადასხვა საქალაქო სამსახურების, თბილისის საკრებულოს და სამინისტროების წარმომადგენლები. შეხვედრის მიზანი სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურთან თანამშრომლობის ფორმატის ჩამოყალიბება და  ინფორმაციის გაცვლა წარმოადგენდა.

  კონფერენციაზე განხილული იყო  დედაქალაქში მშენებლობებთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხები და დამსწრე საზოგადოებას მიეწოდა ინფორმაცია სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურში მიდინარე და დაგეგმილი სიახლეების შესახებ.  

  2014-11-14


 • ალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს კონკურსს . თბილისში, პუშკინის ქუჩაზე, ორმხრივი სატრანსპორტო მოძრაობის აღდგენის კონცეფციის შექმნაზე.

  კონკურსის მიზანს წარმოადგენს . თბილისში, რუსთაველის გამზირიდან მტკვრის სანაპიროს მიმართულებით, ტრანსპორტის მოძრაობის სქემის მოწესრიგების საუკეთესო ქალაქთმშენებლობითი გადაწყვეტილების გამოვლენა.

  კონკურსის ამოცანაა ქ. თბილისში, პუშკინის ქუჩაზე, ორმხრივი სატრანსპორტო მოძრაობის აღდგენა და საპროექტო ტერიტორიის დაცვა-განვითარებაზე ორიენტირებული არქიტექტურულ-ქალაქგეგმარებითი კონცეფციის შემუშავება, რაც შემდეგში საფუძვლად დაედება შესაბამისი მშენებლობის პროექტის დამუშავებას.

  კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს, გარდა შემსყიდველი ორგანიზაციის თანამშრომლების და წინამდებარე კონკურსის ორგანიზებაში ჩართული პირებისა.

  გამარჯვებულებ ღია კონკურსის ფორმიგამოავლენს საკონკურსო კომისია.

  საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია შეარჩიოს 3 (სამი) საუკეთესო კონცეფცია და შესაბამისად მიანიჭოს მათ I, II და III საპრიზო ადგილები.

  საკონკურსო წინადადებების მიღება იწყება საკონკურსო განცხადების სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.procurement.gov.ge გამოქვეყნებიდან და გრძელდება ერთი თვე.

  კონკურსში მონაწილე პირებმა საკონკურსო წინადადება უნდა წარმოადგინონ . თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპთბილისის არქიტექტურის სამსახურის ვებ-გვერდზე www.tas.ge

  საკონკურსო განაცხადი, თანდართული დოკუმენტაციით განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.procurement.gov.ge, . თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ვებ-გვერდსაwww.tas.ge და საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის ვებ-გვერდზე www.archunion.ge

  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ – ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის გადაწყვეტილებით, საკონკურსო კომისიის დამატებითი სხდომების გამართვის საჭიროებიდან გამომდინარე, საკონკურსო წინადადებების განხილვის ვადა განისაზღვრა საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადის დასრულებიდან 15 სამუშაო დღის ვადით.

  აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქ. თბილისში, პუშკინის ქუჩაზე, ორმხრივი სატრანსპორტო მოძრაობის აღდგენის გამარჯვებული კონცეფციები გამოვლინდება 2014 წლის 19 დეკემბრისათვის. 


  ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ბრძანება იხილეთ მიბმულ ფაილებში.
  2014-10-30
 • ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ – ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის 2014 წლის 17 ოქტომბრის #316 ბრძანებით შტატით გათვალისწინებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადდა კონკურსი. კონკურსის პროგრამა, ეტაპები, პირობები, შეფასების ფორმები და ჩატარების გრაფიკი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულის სახით. ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად განაცხადების წარმოდგენა ხდება მხოლოდ ვებ–გვერდის  www.hr.gov.ge – ის მეშვეობით.

  2014-10-23
 •       ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თბილისის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს განახლებულ კონკურსს ქ. თბილისში ვარდების რევოლუციის მოედანზე და მთაწმინდის პარკში საბაგირო გზის სადგურების ესკიზური პროექტების შექმნაზე.

      პროექტის მიზანს წარმოადგენს ქ. თბილისში ვარდების რევოლუციის მოედნის და მთაწმინდის პარკის დამაკავშირებელი  ძველი საბაგირო გზის ალტერნატიული, ახალი, თანამედროვე და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საბაგირო გზის მშენებლობა.

      კონკურსის ამოცანაა ქ. თბილისში ვარდების რევოლუციის მოედანზე და მთაწმინდის პარკში საბაგირო სადგურების (ქვედა და ზედა სადგურები) საუკეთესო ესკიზური პროექტის შერჩევა.

     კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ  ან/და იურიდიულ პირს.

  გამარჯვებულს ღია კონკურის წესით გამოავლენს საკონკურსო კომისია.

      საკონკურსო წინადადებების მიღება იწყება საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე გამოქვეყნებიდან და გრძელდება ერთი თვე.

      საკონკურსო განაცხადი, თანდართული დოკუმენტაციით განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე www.procurement.gov.ge  

  დოკუმენტაცია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ასევე  თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ვებ-გვერდიდან www.tas.ge

   


  2014-10-10
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თბილისის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისში, სახელმწიფო კანცელარიის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის ესკიზური პროექტების  შექმნაზე.

  პროექტის მიზანს წარმოადგენს ქ. თბილისში სახელმწიფო კანცელარიის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. საპროექტო ტერიტორია მოიცავს სახელმწიფო კანცელარიის წინ არსებულ ორ მოედანს (შემდგომში წოდებული „ქვედა“ და „ზედა“ მოედანი) და მათთან მომდებარე სკვერს.

  კონკურსის ამოცანაა გამოავლინოს საპროექტო ტერიტორიის კეთილმოწყობის საუკეთესო კონცეფცია, რაც შემდგომ ეტაპზე საფუძვლად დაედება შესაბამისი არქიტექტურული პროექტის დამუშავებას.

  კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ  ან/და იურიდიულ პირს.

  გამარჯვებულს ღია კონკურსის წესით გამოავლენს საკონკურსო კომისია.

  საკონკურსო წინადადებების მიღება იწყება საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე გამოქვეყნებიდან და გრძელდება ერთი თვე. 

  საკონკურსო განაცხადი, თანდართული დოკუმენტაციით განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე www.procurement.gov.ge

  დოკუმენტაცია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ასევე თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ვებ-გვერდიდან www.tas.ge  იხილეთ კონკურის პირობები

  2014-10-06
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თბილისის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გამოცხადებული კონკურსი - ქ. თბილისში ვარდების რევოლუციის მოედანზე და მთაწმინდის პარკში საბაგირო გზის სადგურების ესკიზური პროექტების შექმნაზე, წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების განხილვის და კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე ჩაშლილად გამოცხადდა.


  მიბმულ ფაილში იხილეთ საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი

  2014-10-01
 •     "საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის", ჟურნალი ` STYLE~- ეგიდით, ქალაქ თბილისის მერიის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ „არქიტექტურის სამსახური“–ს მხარდაჭერით ქ. თბილისში, 29-30 სექტემბერს ჩატარდა არქიტექტურის მესამე საერთაშორისო ფესტივალი ფესტივალის ფარგლებში.

         29 სექტემბერს კონკურსის ფარგლებში გაიხსნა  "საერთაშორისო არქიტექტურული გამოფენა"  საქართველოს  პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში. გამოფენაში მონაწილეობას იღებდნენ ქართველი და უცხოელი არქიტექტორები: აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, ბულგარეთიდან, უნგრეთიდან. კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 135 არქიტექტორმა და დიზაინერმა. წარმოდგენილი იქნა 170 ობიექტი. გამოფენის მსვლელობისას ჩატარდა სემინარები და ვორკშოპები არქიტექტურის თემაზე. ,,არქიტექტურული პრემია 2014,,–ში მონაწილეობის მისაღებად ,,საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის,,  ვებგვერდზე (www.archiaward.com;  www.archias.ge) წარმოდგენილი იყო საკონკურსო ნამუშევრები. კონკურსანტების ნამუშევრებს აფასებდა საერთშორისო ჟიური  (32 კაცის შემადგენლობით).

        2014 წლის  30 სექტემბერს კი გაიმართა მე-9-ე საერთაშორისო კონკურსის   - "არქიტექტურული  პრემია 2014" - საუკეთესო არქიტექტურული და დიზაინერული  ნამუშევრების დაჯილდოების საზეიმო  ცერემონიალი. საერთაშორისო კონკურსის ნომინაციებში გამარჯვებულ არქიტექტორებს მიენიჭათ  "არქიტექტურული პრემია 2014".

        ქალაქ თბილისის მერის მოადგილემ ნინა ხატისკაცმა გამარჯვებულ კონკურსანტებს მიულოცა წარმატება და გადასცა ლაურეატის დიპლომები, ხოლო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ „არქიტექტურის სამსახური“–მა  გამარჯვებული კონკურსანტები დააჯილდოვა პლანშეტებით.

        საერთაშორისო კონკურსი "არქიტექტურული პრემია 2014" საცხოვრებელი თუ საზოგადოებრივი სივრცის, შენობების, ინტერიერის და დიზაინის სფეროს მოიცავდა და ყოველწლიურად  ტარდება  არქიტექტურისა და დიზაინის სფეროში მოღვაწე პროფესიონალთათვის.  კონკურსის მიზანია საუკეთესო პროექტების წარმოჩენა და იმ არქიტექტორებისა თუ დიზაინერების დაფიქსირება, რომელთაც თავისი წვლილი შეაქვთ არქიტექტურის განვითარების საქმეში. 

  2014-10-01
 • ქალაქ თბილისის მერიის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თბილისის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისში ვარდების რევოლუციის მოედანზე და მთაწმინდის პარკში საბაგირო გზის სადგურების ესკიზური პროექტების შექმნაზე.

  პროექტის მიზანს წარმოადგენს ქ. თბილისში ვარდების რევოლუციის მოედნის და მთაწმინდის პარკის დამაკავშირებელი ძველი საბაგირო გზის ალტერნატიული, ახალი, თანამედროვე და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საბაგირო გზის მშენებლობა.

  კონკურსის ამოცანაა ქ. თბილისში ვარდების რევოლუციის მოედანზე და მთაწმინდის პარკში საბაგირო სადგურების (ქვედა და ზედა სადგურები) საუკეთესო ესკიზური პროექტის შერჩევა.

  კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს.

  გამარჯვებულს ღია კონკურის წესით გამოავლენს საკონკურსო კომისია.

  საკონკურსო განაცხადი, თანდართული დოკუმენტაციით განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე www.procurement.gov.ge

  დოკუმენტაცია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ასევე თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ვებ-გვერდიდან www.tas.ge

  საკონკურსო წინადადებები მიიღება გამოცხადებიდან 2014 წლის 24 სექტემბრის ჩათვლით.

  იხილეთ კონკურის პირობები

  2014-09-10