02:45:48 ხუთშაბათი, 13 ივნისი 2024
ღია კონკურსი ვაკანტურ თანამდებობებზე

თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:


ვაკანსიის  N: 80621
  

 იურიდიული განყოფილების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი)
-1 საშტატო ერთეული;


ვაკანსიის N: 80615   

 საინჟინრო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N: 80609   

 სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N: 80606   

ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი-2 საშტატო ერთეული;

 ვაკანსიის N: 80605    

 III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N: 80603    

 III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N: 80591    

 I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი. – 2 საშტატო ერთეული; განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 4 სექტემბერი.

კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე-
HR.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

კამდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.
თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონდე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში.