10:32:25 ორშაბათი, 27 იანვარი 2020
ამხანაგობის ოქმის ნიმუშები
​ნიმუშები იხილეთ მიმაგრებულ ფაილებში