08:36:27 კვირა, 17 თებერვალი 2019
ამხანაგობის ოქმის ნიმუშები
​ნიმუშები იხილეთ მიმაგრებულ ფაილებში