12:04:53 ოთხშაბათი, 19 ივნისი 2019
ამხანაგობის ოქმის ნიმუშები
​ნიმუშები იხილეთ მიმაგრებულ ფაილებში