ამხანაგობის ოქმის ნიმუშები

​ნიმუშები იხილეთ მიმაგრებულ ფაილებში