09:57:53 კვირა, 26 მაისი 2024
აეროდრომის დაცვის არეალში სამშენებლო სამუშაოების წარმოება

გაცნობებთ, რომსაქართველოს კანონში - საჰაერო კოდექსშიგანხორციელებულ იქნა ცვლილება, რომლის შესაბამისად სამოქალაქო აეროდრომების/ვერტოდრომის დაცვის არეში (აეროდრომის რაიონში) შენობა-ნაგებობების სიმაღლის შეთანხმების უფლებამოსილება მიენიჭა სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს. შესაბამისად, აეროდრომის რაიონში მდებარე საპროექტო ტერიტორიების სამშენებლოდ განვითარებისთვის საჭიროა წარმოდგენილ იქნეს შპსტავ ურბან საქართველოსნაცვლად სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს თანხმობა.