01:48:20 ხუთშაბათი, 25 ივლისი 2024
თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე

ვაკანსიის  N: 85859

იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -1 საშტატო ერთეული;


ვაკანსიის N: 85866   

სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N: 85861  

ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი-1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N: 85863

III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N: 85864   

საპროექტო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;
განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 06 ივნისი.

კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე- HR.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

კამდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.
თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონდე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში.