03:21:41 სამშაბათი, 02 სექტემბერი 2014
architect.tbilisi.gov.ge
ტექნიკური პრობლემების ცხელი ხაზი 2378346 (დარეკეთ სამუშაო დღეს 10:00 დან 19:00 საათამდე)
 • ქ. თბილისის მერიის სსიპ –თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის 18.11.2013წ. #425  ბრძანებით სამსახურში არსებული რიგი ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადდა კონკურსი. კონკურსის პროგრამა, ფორმა, პირობები და ჩატარების წესი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულის სახით. ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად განაცხადების წარმოდგენა ხდება მხოლოდ ვებ–გვერდის  www.hr.gov.ge – ის მეშვეობით.


  კონკურსის მეორე  ეტაპზე (ტესტირება) გადასულ კონკურსანტთა საყურადღებოთ!

  ტესტირება გაიმართება საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის მიერ კონკურსანტებისთვის ცნობილ დროსა და ადგილას. თითოეულ კონკურსანტს შეუძლია იხილოს კომისიის მიერ ქვემოთ გამოქვეყნებული ტესტები თავისი სავარაუდო პასუხებით (როგორც პროფესიული, ასევე ზოგადი უნარების ტესტები), საიდანაც მოხდება საგამოცდო ტესტების შერჩევა (40 სამართლებრივი და 10 ზოგადი უნარები).
  2013-11-19
 • საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით საქართველოს პარლამენტის მიერ 2013 წელს „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებების საფუძველზე, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე სამუშაოების ნებართვას, ნაცვლად ქალაქ თბილისის მერიისა, გასცემს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. 

  აღნიშნულიდან გამომდინარე სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოკლებულია შესაძლებლობას გასცეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე სამუშაოების ნებართვა. მის მისაღებად დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიმართოთ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს (მისამართი : საქართველო, თბილისი, 0105, სანაპიროს ქ. 4).

  საქართველოს პარლამენტის მიერ აღნიშნული ცვლილებების საფუძველზე, ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ქალაქთმშენებლობით დოკუმენტაციას ამტკიცებს და სამშენებლო–სარეკონსტრუქციო პროექტებზე მშენებლობის ნებართვას გასცემს სსიპ თბილისის არქიტურის სამსახური საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს თანხმობით.
  2013-09-25


 • ქ. თბილისის მერიის სსიპ ,,თბილისის არქიტექტურის სამსახური გაცნობებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ ,,ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელი ცვლილების შედეგად 1 ივნისიდან სამსახური დაჩქარებულ მომსახურებას ვეღარ განახორციელებს შემდეგ მომსახურებებეზე:

  I სტადია - მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების გაცემა;   

  II სტადია – არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმება;

  III სტადია ახალი მშენებლობის ნებართვის გაცემა, დემონტაჟის ნებართვის გაცემა, მშენებლობის ნებართვის გაცემა მცირე სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე.

  (სხვა მომსახურებებზე შესაძლებელი იქნება დაჩქარებული წესით მომსახურების გაწევა)

  ქ. თბილისის მერია აქტიურად მუშაობს აღნიშნული დაბრკოლების გადასაჭრელად; ვიმედოვნებთ, რომ არქიტექტურის სამსახური უახლოეს მომავალში შეძლებს დაჩქარებული მომსახურების განხორციელებას.

  2013-05-31
 • საქართველოს პარლამენტის მიერ ,,ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელდა ცვლილება, რომლითაც გამოირიცხა მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებული წესით გაცემის შესაძლებლობა. დაჩქარებული მომსახურების საფასური არ არის მოსაკრებელთან კავშირში, მოსაკრებელი სავალდებულო გადასახდელია, დაჩქარებული მომსახურების საფასური კი ნებაყოფლობითი, რაც მოქალაქეებს ეფექტური მომსახურებით სარგებლობის უფლებას აძლევს. დაჩქარებული მომსახურების სერვისი დაინერგა სამშენებლო პროცესების წახალისებისა და ხელშეწყობის მიზნით და ამავდროულად კორუფციის აღმოფხვრის ერთერთი ეფექტური მექანიზმია.


  დაჩქარებული მომსახურების შენარჩუნების მიზნით ქ. თბილისის მერიამ მოამზადე და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს გაუგზავნა ,,ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტი.  ვიმედოვნებთ, რომ კანონი მიღებულ იქნება და არ შეფერხდება დედაქალაქში მიმდინარე სამშენებლო პროცესები. 
  2013-04-08
 • ​საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს არქიტექტურულ იდეათა ღია კონკურს სამინისტროს არსებულ შენობათა (ქ. თბილისი, გულუას ქ. #8 და #10) იერსახის შეცვლისა და მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი შენობის დაპროექტების კონცეფციაზე

  განაცხადების მიღების ვადაა 2013 წლის 18 ივნისი 17:00 საათამდე. მისამართი გულუას ქ. #8

  საპრიზო ფონდი:
  • პირველი ადგილი 30 000 ლარი  
  • მეორე ადგილი 15 000 ლარი 
  • მესამე ადგილი 5 000 ლარი
  კონკურსის პირობები იხილეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე 

  http://police.ge/index.php?m=579
  2013-03-28
 • ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში "ქალაქ თბილისში მდინარე ვერეს მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროზე, თამარაშვილის ქუჩის აღმოსავლეთით არსებული ტერიტორიის სივრცით-მოცულობითი პერსპექტიული განვითარების კონცეფციის პროექტის (ჩარჩო გეგმის) შექმნაში" სპეციალურმა კომისიამ გამოავლინა გამარჯვებული მონაწილე, კერძოდ შპს "არქიტექტურული ბიუროს" საავტორო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო კონცეფცია.

  საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმები და გამარჯვებული საკონკურსო კონცეფციის პროექტი იხილეთ მიმაგრებულ ფაილებში.
  2012-12-25
 • ​დასრულდა განაცხადების შემოტანა კონკურსზე - თბილისში მდინარე ვერეს მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროზე თამარაშვილის ქუჩის აღმოსავლეთით არსებული ტერიტორიის სივრცით-მოცულობითი პერსპექტიული განვითარების კონცეფციის (ჩარჩო გეგმის) შექმნაზე. 

  წარმოდგენილი იქნა ხუთი საკონკურსო წინადადება, რომლებიც შეგიძლიათ იხილოთ მიბმულ ფაილებში
  2012-12-11
 • ​ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისში მდინარე ვერეს მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროზე თამარაშვილის ქუჩის აღმოსავლეთით არსებული ტერიტორიის სივრცით-მოცულობითი პერსპექტიული განვითარების კონცეფციის (ჩარჩო გეგმის) შექმნაზე.

  კონკურსის მიზანია კონცეფციის (ჩარჩო გეგმის) დონეზე საპროექტო ტერიტორიის სივრცით-მოცულობითი პერსპექტიული განვითარების განსაზღვრა, რაც შემდგომ საფუძვლად დაედება განაშენიანების რეგულირების გეგმის ან გეგმების დამუშავებას.

  საკონკურსო განაცხადი, თანდართული დოკუმენტაციით, განთავსებულია სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე procurement.gov.ge. დოკუმენტაცია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ასევე  თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ვებ-გვერდიდან tas.ge 

  საკონკურსო წინადადებები მიირება 2012 წლის 01 ოქტომბრიდან და მთავრდება 2012 წლის 01 დეკემბერს. კონკურსში მონაწილემ საკონკურსო წინადადება უნდა წარმოადგინოს სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე procurement.gov.ge.


  ყურადღება! 

  სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განაცხადის ასატვირთად შეიქმნა ტექნიკური პრობლემა, ამიტომ სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური გთავაზობთ ბმულს - http://architect.tbilisi.gov.ge/temps/tmp_ge_kon2012.php . გთხოვთ მითითებული ბმული გამოიყენეთ ფაილების ასატვირთად კონკურსში მონაწილეობის მიზნით
  2012-09-25
 • ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს კონკურსს სოციალური მედიის სფეროში სტაჟიორთა მისაღებად. სტაჟიორთა შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად, მათ მიერ შევსებული სააპლიკაციო ფორმისა და ზეპირი გასაუბრების საფუძველზე. კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველებს განაცხადი შეუძლიათ შემოიტანონ ელექტრონულად (შევსებული სააპლიკაციო ფორმის ციფრული ფაილი უნდა გამოაგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე stajiori@tbilisi.gov.ge)  ან/და ქალაქ თბილისის მერიის კანცელარიის (მის: ჟ. შარტავას ქუჩა #7) მეშვეობით. განაცხადების მიღების ვადა განსაზღვრულია 2012 წლის 20 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.

  მიმაგრებულ ფაილში იხილეთ ბრძანება სტაჟიორთა მიღებაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ და სააპლიკაციო ფორმა
  2012-08-17
 • ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს კონკურსს სტაჟიორთა მისაღებად. სტაჟიორთა შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად, მათ მიერ შევსებული სააპლიკაციო ფორმისა და ზეპირი გასაუბრების საფუძველზე. კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველებს განაცხადი შუძლიათ შემოიტანონ ელექტრონულად (შევსებული სააპლიკაციო ფორმის ციფრული ფაილი უნდა გამოაგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე stajiori@tbilisi.gov.ge)  ან/და ქალაქ თბილისის მერიის კანცელარიის (მის: ჟ. შარტავას ქუჩა #7) მეშვეობით. განაცხადების მიღების ვადა განსაზღვრულია 2012 წლის 28 მაისიდან 01 ივნისის ჩათვლით.

  მიმაგრებულ ფაილში იხილეთ ბრძანება სტაჟიორთა მიღებაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ და სააპლიკაციო ფორმა
  2012-05-28