00:34:12 ხუთშაბათი, 13 ივნისი 2024
ღია კონკურსი ვაკანტურ თანამდებობებზე
თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს ღია კონკურსს  შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე :

 

ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N 76750

ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N 76755

III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის   N 76749

და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 3 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის   N 76747

საპროექტო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის   N 76751

სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის N 76753


საქმისწარმოების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის N 76754

ადამიანური რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი) – 1 საშტატო ერთული

ვაკანსიის N 76772

    

განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 18 თებერვალი.

კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე - hr.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

კანდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.

თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩაერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში.