04:06:19 კვირა, 25 ივნისი 2017
architect.tbilisi.gov.ge
ტექნიკური პრობლემების ცხელი ხაზი 2378346 (დარეკეთ სამუშაო დღეს 09:00 დან 18:00 საათამდე)
სამსახურის შესახებ

თბილისის ატქიტექტურის სამსახური 2009 წლის 31 დეკემბრიდან ჩამოყალიბდა ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად. მანამდე იგი ქალაქ თბილისის მერიის სტრუქტურულ ერთეულს, საქალაქო სამსახურს წარმოადგენდა. სამართლებრივი ფორმის შეცვლის მიზანია ამ დარგის უკეთ განვითარება, მომსახურების გამარტივება, დახვეწა, ხარისხის ამაღლება და სიახლეების დანერგვა.