14:36:39 ხუთშაბათი, 07 დეკემბერი 2023
ღია კონკურსი ვაკანტურ თანამდებობებზე
თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე :

 

საინჟინრო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -  1 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის   N 62601  

საინჟინრო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -  1 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის   N 62611 

 იურიდიული განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის   N 62595  

ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის   N 62619     

ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N 62617  

III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის   N  62616     

III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის   N 62615    

I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის   N 62614    

I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის   N 62613 

მონაცემთა ბაზების მართვაზე პასუხისმგებელი პირo 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის   N 62596 

სტრატეგული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის   N 62597     

სტრატეგული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის   N 62598 

 

განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 29 ნოემბერი.

კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე - hr.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

კანდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.

თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩაერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში.