13:17:08 ხუთშაბათი, 07 დეკემბერი 2023
ინფორმაცია ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ
თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს ღია კონკურსს 6 ვაკანტურ პოზიციაზე:


I
და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი. 1 (ერთი) ვაკანსია:  

ვაკანსიის N54605  

I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი. 2 (ორი) ვაკანსია:

ვაკანსიის N54604 

ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება უფროსი სპეციალისტი. 1 (ერთი) ვაკანსია:  

ვაკანსიის N54607  

ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება უფროსი სპეციალისტი. 1 (ერთი) ვაკანსია:  

ვაკანსიის N54608  

ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება უფროსი სპეციალისტი. 1 (ერთი) ვაკანსია:  

ვაკანსიის N54606 

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე - hr.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 30 მარტი.

კანდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.

თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩაერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში