09:18:28 ხუთშაბათი, 08 დეკემბერი 2022
არქიტექტურის სამსახური იწყებს ტრენინგების ციკლს და მსურველთა რეგისტრაციას

დამტკიცდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №14-39 დადგენილება. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ, რომელმაც ჩაანაცვლა ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 27 მარტის№4-13 გადაწყვეტილება.

არქიტექტურის სამსახური იწყებს ტრენინგების ციკლს, რომელიც დაინტერესებულ პირებს საშუალებას მისცემს სამსახურის წარმომადგენლებისგან  მიიღონ დეტალური და ამომწურავი ინფორმაცია ახალი რედაქციის შესახებ.

რეგისტრაცია http://goo.gl/forms/fzJkUmA2UjOD1Y7D2