06:06:35 კვირა, 03 მარტი 2024
ღია კონკურსი ვაკანტურ თანამდებობებზე

თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე :

 

საინჟინრო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (გეოლოგი) -  1 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის   N 68188  


საინჟინრო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინჟინერ-მშენებელი) -  1 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის   N 68189  


ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის   N 67601     


ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N 67602   


III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის   N 67598    


I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის   N 67597   


 საპროექტო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის   N 67603    


საპროექტო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის   N 68186    


საპროექტო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის   N 68187    


სტრატეგული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის   N 67604     

სტრატეგული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 საშტატო ერთეული

ვაკანსიის   N 68190  


განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 27 დეკემბერი

კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე - hr.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

კანდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.

თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩაერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში.