12:02:06 ოთხშაბათი, 19 ივნისი 2019
თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის განახლებული ვერსიის შეფასება