09:01:47 კვირა, 21 აპრილი 2019
თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის განახლებული ვერსიის შეფასება