08:34:57 კვირა, 17 თებერვალი 2019
თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის განახლებული ვერსიის შეფასება