05:47:20 ორშაბათი, 26 აგვისტო 2019
თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის განახლებული ვერსიის შეფასება