04:52:21 ორშაბათი, 21 ოქტომბერი 2019
თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის განახლებული ვერსიის შეფასება