16:25:05 ოთხშაბათი, 19 დეკემბერი 2018
architect.tbilisi.gov.ge
ტექნიკური პრობლემების ცხელი ხაზი 2378346 (დარეკეთ სამუშაო დღეს 09:00 დან 18:00 საათამდე)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისთვის მისაკუთვნებელ მიწის ნაკვეთის ფართობის გამოთვლის კალკულატორი
მოშენების ფართობი (კვ.მ)
სართულების რაოდენობა
კ2 კოეფიციენტი
მიწის ნორმატიული ფართობი (კვ.მ)

განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ2) მოსაკრებლის გამოთვლის კალკულატორი
მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ)
მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასი
მოთხოვნილი ინტენსივობის კოეფიციენტი (კ2)
არსებული განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი (კ2)
20 % – იანი შეღავათი (კ2)
მოსაკრებლის ოდენობა (ლარი)