15:10:38 ხუთშაბათი, 07 დეკემბერი 2023
განმცხადებელთა საყურადღებოდ
  • 2018 წლის 29 და 30 დეკემბერს, სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდი (www.tas.ge) მიუწვდომელი იქნება მომხმარებლებისთვის, ვინაიდან იგეგმება ელექტრონულ სისტემაში კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის მოდულის ინტეგრაცია.

  • 2018 წლის 31 დეკემბრიდან ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში განცხადების განსათავსებლად მომხმარებლის მიერ საჭირო იქნება ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელება. აღნიშნულისთვის აუცილებელია მომხმარებელს, ID ბარათთან ერთად, ჰქონდეს ID ბარათის ელექტრონული წამკითხველი.

  • ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელება, ასევე, საჭირო იქნება 2018 წლის 31 დეკემბრამდე დარეგისტრირებულ და 2018 წლის 31 დეკემბრის შემდგომ სამსახურში შემობრუნებულ განცხადებებზე.

  • პირადობის ელექტრონული მოწმობის უნივერსალური პროგრამის ჩამოტვირთვა და დაინსტალიერება შესაძლებელია შემდეგი ბმულის გამოყენებით https://id.ge/download/#unitool.

  • სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდზე (www.tas.ge) შესასვლელად აუცილებელია Google Chrome ბრაუზერის გამოყენება.

  • განაცხადის ველების შევსების შემდგომ გადაგზავნის ღილაკზე დაჭერისას ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია დაფიქსირდეს შეცდომა და არ გადმოიგზავნოს განცხადება. ამის მიზეზი შესაძლებელია იყოს ბრაუზერის ისტორიაში (cache) ძველი ინფორმაციის დამახსოვრება. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად აუცილებელია ბრაუზერის ისტორიის (cache) გაწმენდა. იხილეთ თანდართული ფაილი.

  • რეგისტრირებული ელექტრონული განცხადების შემთხვევაში, „შეტყობინებები“-ს ველის მეშვეობით ფაილის მიბმა და გადმოგზავნა შესაძლებელი აღარ იქნება. დასაშვები იქნება მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შეტყობინების განხორციელება, რაც არ მოიცავს მოთხოვნის დაყენებას და სხვა არატექნიკური ხასიათის შეტყობინებებს.