14:11:13 ხუთშაბათი, 07 დეკემბერი 2023
თბილისის ველო ქსელი
ქალაქში ჯანმრთელი ტრანსპორტის  განვითარების  მიმართ სამოქალაქო სექტორის სხვადასხვა წრეში გამოხატული მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით და აგრეთვე, დედაქალაქში ბოლო პერიოდში ველო მოყვარულთა გაზრდილი რაოდენობის გათვალისწინებით, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის ურბანული მართვისა და განვითარების ჯგუფმა და საპროექტო განყოფილებამ ქ. თბილისის ველო ქსელის განვითარების კონცეფციაზე დაიწყო მუშაობა. კონცეფციის მიზანია ქალაქში დაინერგოს და წახალისდეს ეკოლოგიურად ჯანმრთელი გადაადგილების სატრანსპორტო საშუალება – ველოსიპედი.

პროექტის ფარგლებში უკვე გაიმართა რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა, როგორც მერიის მერიის საქალაქო სამსახურების წარმომადგენლებთან, ისე დარგის განვითარებით დაინტერესებულ ჯგუფებთან და პირებთან (თბილისის ველო მოყვარულთა კლუბი, სამთო ველოსპორტის კლუბი, ეკონომიკის სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაციიდან (GIZ) მსგავს კონცეფციაზე მომუშავე სპეციალისტი).

კონცეფციის  თანახმად,  ველო  ქსელის  განვითარება  საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებთ, უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად:

 

1 გაააბი ად ზე რთხო იკბი ფორეა;

2 კიბი ბიწყა;

3  აფხო ბიიკბი ფომია;

4 აქალ გაეკრე ერიტ ბიიკბი მირეა;

5 მიწისშა აზოგაივსპში ლოსიბი განი აშა;

6 მიწისედაზოგაებივტი ჭუველო რე;

7 ბი ნდბი გაზალოტი.

 

შესაბამისად,  საწყის  ეტაპად  არჩეულ  იქნა  გადაადგილების  მარშრუტების  და ველო ბილიკების ფორმირების პროექტი. ამ მიზნით, კონცეფციის შემუშავების საწყის ეტაპზევე, ჯგუფმა მოიძია და შეისწავლა მანამდე არსებული პროექტები:

 

1.      Smart Moving Tbilisi <> ოლნდური კომპანია Move Mobility”  (2014 );

2.      GIZ-ლოყვოფსიალ სიისტად ჩაული ბიისიპც პრი (2015 );

3.      Pilot Cycle way scheme <> ირლანდიური ფირმ ARUP თბილისის ცენტრში საპილოტე მონაკვეთი ველო-ბილიკისათვის (2010 წელი).

 

ლო ქ მირების გამოწვევებს შორის არის:

 

    მისწვ  (მის ნებისმი ოს   ნებისმიერ  მიერ გაბი ლოა);

    პრაქტიკულო  (ლოსიპედისვის    მისაღი    , ების სიმ, გაებილე ნძი ...);

    აფრთ   (ცული      ბილი      ა     კირეა, აავტლო ძრაობისგან გალი ზოლი).

 

ყვლა ამ გაწვუხი გა ბი ლო ბიიკბის სიხლის, რაც რდრ გა ზე მიულობ ენრები ერტიბიარსებობიდან. მიულობი ენებად/წეტი ბი ოლოსა გასწვტიულ ემდეგი ობიები:

 

1.   მსვილირერეივრცბი;

2.   სკოლო ივერიტი;

3.   აჭაქმი ი;

4.   აზოგაივ კვ ბიბი;

5.   აზოგაივნსტი გაჩრები.

 

ივ ოაულ ალისწინებ,  გაიკვეა  ენტალრი ბნბი  რე  უჩბი.  ლო    ში გაიყი უ:

 

                I.          აჟა ფშაველას გაზ. <> ქ. <> აზ გაზ. <> კი გაზ.

              II.          ჭავჭავაძის გამზ. <> მელიქიშვილის       გამზ. <> რუსთაველის გამზ. <> თავისუფლების მოედანი <> პუშკინის ქ. <> შავთელის ქ. <> ერეკლე II ქ.

            III.          ზაარბრიუკენის მოედანი <> აღმაშენებლის გამზ.

 

ამჟამად მიმდინარეობს საპილოტე მარშრუტზე მუშაობა.