თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული მასალები_2018

თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული მასალები_2018_text