გენერალური გეგმის შეფასების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციები და ადგილობრივი ექსპერტები ჩაერთვებიან

title_გენერალური გეგმის შეფასების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციები და ადგილობრივი ექსპერტები ჩაერთვებიან