თეიმურაზ ბოლოთაშვილი: თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ერთადერთი ინტერესი ხარისხიანი გენერალური გეგმის მიღებაა

თეიმურაზ ბოლოთაშვილი: თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ერთადერთი ინტერესი ხარისხიანი გენერალური გეგმის მიღებაა_teqst