თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განხილვა ტექნიკურ უნივერსიტეტში

გენ_გეგმა_ტექნიკურ_უნივერსიტეტში