თბილისის მერის სამუშაო ვიზიტი გერმანიაში გრძელდება

ვიზიტი_გერმანია