მომსახურებისა და მოსაკრებლის გადახდა უკვე თიბისი ბანკში

მომსახურებისა და მოსაკრებლის გადახდა უკვე თიბისი ბანკში_TEXT