შემუშავდა განაშენიანების რეგულირების გეგმის პირველი სტანდარტი

შემუშავდა განაშენიანების რეგულირების გეგმის პირველი სტანდარტი_ტექსტი