გენგეგმის განახლების სამუშაოების ანგარიშის მოსმენა თბილისის საკრებულოში_სათაური

გენგეგმის განახლების სამუშაოების ანგარიშის მოსმენა თბილისის საკრებულოში_ტექსტი