00:59:51 ხუთშაბათი, 13 ივნისი 2024
ინფორმაცია ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში გრძელდება ღია კონკურს სანებართვო განყოფილებების, საინჟინრო განყოფილებისა და სტრატეგული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების  სპეციალისტების ვაკანტურ პოზიციებზე.

 

I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N55659


I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N55669

ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N55672


ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N55671

სტრატეგული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N55673

 

საინჟინრო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2  საშტატო ერთეული;

ვაკანსიის N55677

განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 04 აგვისტო.

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე - hr.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

კანდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.

თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩაერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში.