22:05:57 ორშაბათი, 06 დეკემბერი 2021
თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის განახლებული ვერსიის შეფასება