თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა დამტკიცებულია_სათაური

თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა დამტკიცებულია_ტექსტ