თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული მასალები_2018.11

თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული მასალები_2018.11_text