ინფორმაცია ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს ღია კონკურსს 9 ვაკანტურ პოზიციაზე