თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული მასალები02

თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული მასალები02ტექსტი