თბილისის მერის სამუშაო ვიზიტი გერმანიასა და საფრანგეთში

ვიზიტი_text