დავით ნარმანია - 2017 წელს თბილისს ექნება მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა_title

დავით ნარმანია - 2017 წელს თბილისს ექნება მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა_text