სამუშაო შეხვედრა დედაქალაქის ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების თემაზე_სათ

სამუშაო შეხვედრა დედაქალაქის ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების თემაზე_ტექსტ