სტაჟიორთა კონკურსი თბილისის არქიტექტურის სამსახურში_2016

სტაჟიორთა კონკურსი თბილისის არქიტექტურის სამსახურში_2016_ტექსტი