ინფორმაცია ატენის ქუჩა17-19-ის მიმდებარედ მიმდინარე მშენებლობასთან დაკავშირებით_სათაური

ინფორმაცია ატენის ქუჩა17-19-ის მიმდებარედ მიმდინარე მშენებლობასთან დაკავშირებით_ტექსტი