არქიტექტურის სამსახური დაინტერესებულ მოქალაქეებისთვის ტრენინგ-სემინარებს აწყობს_სათაური

არქიტექტურის სამსახური დაინტერესებულ მოქალაქეებისთვის ტრენინგ-სემინარებს აწყობს_ტექსტი