თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების ჯგუფის მორიგი ანგარიში

თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების ჯგუფის მორიგი ანგარიში_ტექსტი