გენგეგმის განახლებაზე მომუშავე კონსორციუმმა შუალედური ანგარიში წარმოადგინა_სათაური

გენგეგმის განახლებაზე მომუშავე კონსორციუმმა შუალედური ანგარიში წარმოადგინა_ტექსტი