კონკურსი ვაკანტურ თანამდებობაზე 12.2015

კონკურსი ვაკანტურ თანამდებობაზე 12.2015_ტექსტი