მდ. ვერეს ხეობის გამარჯვებული

მდ. ვერეს ხეობის გამარჯვებული ტექსტი