ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ვერეს ხეობისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის „ჩარჩო გეგმის“ კონკურსი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ვერეს ხეობისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის „ჩარჩო გეგმის“ კონკურსი_ტექსტი