დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებაზე გამოცხადებულ კონკურსზე წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების პრეზენტაციების გრაფიკი title

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებაზე გამოცხადებულ კონკურსზე წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების პრეზენტაციების გრაფიკი body