დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებაზე გამოცხადებული კონკურსში შემოსული საკონკურსო განაცხადები title

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებაზე გამოცხადებული კონკურსში შემოსული საკონკურსო განაცხადები body