ქ. თბილისში, დიდუბე ჩუღურეთის რაიონში, ზაარბრუკენის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის ‘’ჩარჩო გეგმის’’ კონკურსი title

ქ. თბილისში, დიდუბე ჩუღურეთის რაიონში, ზაარბრუკენის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის ‘’ჩარჩო გეგმის’’ კონკურსი body