კონკურსი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებაზე

კონკურსი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებაზე/ტექსტი