19:11:44 ორშაბათი, 21 მაისი 2018
architect.tbilisi.gov.ge
ტექნიკური პრობლემების ცხელი ხაზი 2378346 (დარეკეთ სამუშაო დღეს 09:00 დან 18:00 საათამდე)
რემონტი-შეკეთება არ საჭიროებს ნებართვას
​ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური გაცნობებთ, რომ ქალაქ თბილისში მდებარე საცხოვრებელ ან სხვა ფუნქციის შენობა-ნაგებობებზე ძველი ფანჯრის ან/და კარის შეცვლა ახალით გაბარიტების (ზომების), მზიდი კონსტრუქციებისა და შენობა-ნაგებობების ვიზუალური მხარის ცვლილების გარეშე "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მტავრობის 2009 წლის 24 მარტის  N57 დადგენილების შესაბამისად წარმოადგენს რემონტი-შეკეთებას და სამუშაოების განხორციელება შესაძლოებელია წერილობითი დადასტურების და მშენებლობის ნებართვის გარეშე (გარდა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლებისა).